Monday, August 10, 2009

majlis konvokesyen ke-37 2009


No. pendaftaran: A104314
Nama: Nurul Nasrah bt Mohd Ariffin
Tahap pengajian: Prasiswazah
Fakulti: Farmasi
Program pengajian: Ijazah Sarjanamuda Farmasi Dengan Kepujian
Pusat pengajian: Pejabat Dekan Farmasi
Jabatan: Farmasi
Semester / Sesi mula pengajian: 1 / 20052006
Tahun pengajian: 4
Status daftar diri: Konvokesyen / Tamat pengajian

Sidang: 1
Tarikh sidang: 15-08-2009
Masa mula sidang: 07:30
Masa tamat sidang:12:00

No comments: